Εφαρμογή καθαρισμού με λέιζερ στη βιομηχανία χάλυβα και παραγώγων του

Εφαρμογή καθαρισμού με λέιζερ στη βιομηχανία χάλυβα και παραγώγων του

Η χαλυβουργία αποτελεί σημαντικό θεμέλιο για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.Με την επέκταση της κλίμακας ανάπτυξης της βιομηχανίας χάλυβα, ο ανταγωνισμός στον κλάδο του χάλυβα και των παραγώγων προϊόντων του γίνεται όλο και πιο έντονος.Ποιότητα παραγωγής και προστασία του πράσινου περιβάλλοντος.Ως μια πράσινη και φιλική προς το περιβάλλον νέα μέθοδος καθαρισμού, ο καθαρισμός με λέιζερ έχει απαράμιλλα πλεονεκτήματα στην ποικιλομορφία και την προσαρμοστικότητά του σε σύγκριση με την εφαρμογή παραδοσιακών διαδικασιών καθαρισμού σε χάλυβα.

1122

01 Η ποικιλία του καθαρισμού με λέιζερ

Ο καθαρισμός με λέιζερ χρησιμοποιεί μια παλμική δέσμη λέιζερ υψηλής ενέργειας για την ακτινοβολία της επιφάνειας του τεμαχίου εργασίας, έτσι ώστε τα ξένα σώματα στην επιφάνεια διαφορετική από το υλικό βάσης (ουσίες διαφορετικές από το υλικό βάσης) να εξατμίζονται ή να διαστέλλονται και να αποκολλούνται αμέσως.Κατά την αφαίρεση της ξένης ύλης, προστατεύει επίσης το υλικό βάσης από τη φθορά.Προς το παρόν, υπάρχουν περισσότερες εφαρμογές όπως αφαίρεση σκουριάς με λέιζερ, αφαίρεση λαδιού, αφαίρεση βαφής, αφαίρεση επίστρωσης και αφαίρεση οξειδίων στην επιφάνεια του χάλυβα.

02 Προσαρμοστικότητα καθαρισμού με λέιζερ

Ο καθαρισμός με λέιζερ είναι κατάλληλος για όλα τα είδη υλικών, όπως χάλυβας, αλουμίνιο, μη σιδηρούχα μέταλλα, κεραμικά μονωτικά, γυαλί, πέτρες κ.λπ. Χρησιμοποιείται ευρύτερα στον χάλυβα και τα παράγωγά του, ιδιαίτερα σε βιομηχανικές εφαρμογές.

Καθαρισμός λωρίδων με λέιζερ πριν από τη συγκόλληση

Το μηχάνημα καθαρισμού λέιζερ μπορεί να ενσωματωθεί με εργαλειομηχανές CNC ή ρομπότ για την εφαρμογή καθαρισμού με τηλεχειρισμό, ο οποίος μπορεί να πραγματοποιήσει την αυτοματοποίηση του εξοπλισμού, να σχηματίσει λειτουργίες σειράς προϊόντων και να λειτουργήσει έξυπνα.Ο καθαρισμός λέιζερ γραμμής παραγωγής χρησιμοποιείται κυρίως σε χαλυβουργεία για την αφαίρεση της επικάλυψης στην επιφάνεια των ταινιών, ως η τελευταία διαδικασία πριν από τη συγκόλληση.Ο καθαρισμός με λέιζερ πριν από τη συγκόλληση μπορεί να αντικαταστήσει τη διαδικασία λείανσης και αμμοβολής που απαιτείται από τις παραδοσιακές μεθόδους συγκόλλησης, ενώ μειώνει το σχηματισμό πόρων και ελαττωμάτων στη συγκόλληση, διασφαλίζοντας την ποιότητα της συγκόλλησης.

Καθαρισμός με λέιζερ πριν από τη συγκόλληση

Ο καθαρισμός λέιζερ γραμμής παραγωγής εφαρμόζεται επίσης στον καθαρισμό λέιζερ μετά τη συγκόλληση.Η θερμική επεξεργασία στη διαδικασία συγκόλλησης θα προκαλέσει οξείδωση στη διεπιφάνεια για να σχηματίσει ένα στρώμα οξειδίου.Καθαρίστε το δέρμα οξειδίου, το δέρμα της σκωρίας, το πιτσίλισμα κ.λπ. μετά τη συγκόλληση εγκαίρως, γεγονός που ευνοεί την παρατήρηση και την επιθεώρηση των ελαττωμάτων συγκόλλησης μετά τη συγκόλληση.Εγγύηση της ποιότητας επιφάνειας του προϊόντος.Ο καθαρισμός με λέιζερ μετά τη συγκόλληση μπορεί να αντικαταστήσει τις επικίνδυνες μεθόδους χημικού καθαρισμού και να χρησιμοποιήσει την ίδια γραμμή παραγωγής για τον καθαρισμό του ανοξείδωτου χάλυβα αμέσως μετά τη συγκόλληση, βελτιώνοντας αποτελεσματικά την απόδοση παραγωγής.

Αντιδιαβρωτική επεξεργασία ανακαίνισης χάλυβα προφίλ

Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την πρόληψη της διάβρωσης των μεταλλικών κατασκευών είναι η εφαρμογή αντιδιαβρωτικής επίστρωσης στην επιφάνεια των σωλήνων από χάλυβα με προφίλ.Πριν από την εφαρμογή του πρώτου ασταριού, είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε ακαθαρσίες όπως σκόνη και λεκέδες λαδιού στην επιφάνεια και να αφαιρέσετε επιμελώς σημεία σκουριάς, υπολειμματικά άλατα οξειδίου, παλιά μπογιά και υπολείμματα στην επιφάνεια.σκουριά.Η ισχυρή λειτουργία καθαρισμού λέιζερ μπορεί όχι μόνο να καθαρίσει τη σκόνη, το λάδι, τη σκουριά, τα άλατα οξειδίων, το χρώμα κ.λπ., αλλά και να εντοπίσει και να καθαρίσει με ακρίβεια ένα συγκεκριμένο μέρος με στοχευμένο τρόπο χωρίς να καταστρέψει το υλικό του υποστρώματος.

Ανακαίνιση μεταλλικής κατασκευής κτιρίου

Η κατασκευή μεταλλικών κατασκευών είναι ένας νέος τύπος οικοδομικού συστήματος.Με την ολοένα και πιο ώριμη τεχνολογία εφαρμογής, έχει γίνει σταδιακά η κυρίαρχη τεχνολογία κατασκευής, που χρησιμοποιείται κυρίως σε εργαστήρια, γυμναστήρια, σιδηροδρομικούς σταθμούς, πύργους τηλεόρασης, υψικάμινους σιδηροκατασκευής, καταστρώματα κ.λπ. Επικάλυψη της αντιδιαβρωτικής επίστρωσης στην επιφάνεια του Ο χαλύβδινος σωλήνας είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος για την πρόληψη της διάβρωσης της χαλύβδινης δομής.Αν και η χαλύβδινη κατασκευή έχει υποβληθεί σε αντιδιαβρωτική επεξεργασία στο αρχικό στάδιο της κατασκευής, η επιφανειακή επίστρωση θα πέσει και θα οξειδωθεί λόγω περιβαλλοντικών και κατασκευαστικών παραγόντων, με αποτέλεσμα τη διάβρωση.Επομένως, η τακτική ανακαίνιση των διαβρωμένων μερών μπορεί να ελέγξει αποτελεσματικά τις αρνητικές επιπτώσεις της σε ολόκληρο το κτίριο.Πρώτα απ 'όλα, είναι απαραίτητο να καθαρίσετε το ξένο υλικό στο τμήμα διάβρωσης, συμπεριλαμβανομένου του χρώματος, της σκουριάς, του στρώματος οξειδίου κ.λπ., το οποίο θα μειώσει την πρόσφυση μεταξύ του αντιδιαβρωτικού στρώματος και της χαλύβδινης δομής, προκαλώντας την αντιδιαβρωτική στρώμα να ραγίσει ή να πέσει.Ο καθαρισμός με λέιζερ μπορεί να εντοπίσει με ακρίβεια ένα συγκεκριμένο τμήμα, να καθαρίσει με ακρίβεια την επιφανειακή βαφή, τη σκουριά, το στρώμα οξειδίου κ.λπ., και τα παραγόμενα σωματίδια ρύπων μπορούν να συλλεχθούν για απόβλητα για να αποφευχθεί η περιβαλλοντική ρύπανση.

Ανακαίνιση και συντήρηση μεταλλικών εξαρτημάτων

Ο καθαρισμός των μεταλλικών μερών πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός.Πρώτον, βεβαιωθείτε ότι τα μεταλλικά μέρη δεν θα διαβρωθούν και, δεύτερον, η διαδικασία καθαρισμού δεν θα παράγει υπολείμματα, συμπεριλαμβανομένων ακαθαρσιών και επικαλύψεων που δεν ευνοούν την επακόλουθη επεξεργασία.Ο καθαρισμός με λέιζερ είναι «στεγνός» καθαρισμός και μπορεί να καθαρίσει μόνο επιστρώσεις επιφανειών που είναι διαφορετικές από το υλικό του υποστρώματος χωρίς να καταστρέψει το υπόστρωμα.Τα καθαρισμένα μεταλλικά μέρη μπορούν να πάνε απευθείας στην επόμενη διαδικασία παραγωγής.

Αφαίρεση σκουριάς με λέιζερ ανταλλακτικών αυτοκινήτων

Το παλμικό λέιζερ που χρησιμοποιείται στη μηχανή καθαρισμού λέιζερ έχει μεγάλη διάρκεια ζωής, συνήθως έως 100.000 ώρες, με σταθερή ποιότητα και καλή αξιοπιστία.Δεν υπάρχει κατανάλωση αναλώσιμων κατά τη χρήση και το κόστος λειτουργίας είναι χαμηλό.Σε μεταγενέστερη περίοδο, ο φακός χρειάζεται μόνο να καθαρίζεται ή να αντικαθίσταται τακτικά και το κόστος συντήρησης είναι χαμηλό, το οποίο είναι σχεδόν χωρίς συντήρηση.Είναι πολύ κοινό στις βιομηχανίες χάλυβα και παραγώγων.

Αυτή η μηχανή καθαρισμού λέιζερ έχει σχεδιαστεί με πολλά πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά.Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες,Παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.


Ώρα δημοσίευσης: 19 Ιουλίου 2022

Συνδέω-συωδεομαι

Φωνάξτε μας
Λάβετε ενημερώσεις μέσω email